<

DP Istre in Krasa

BESEDA TEČE TUDI O VARNOSTI V CESTNEM PROMETU

Ob obiskih na šolah beseda teče tudi o varnosti v prometuNaša slikarja Benjamin Žnidaršič in Vojko Gašperut, ki svoja likovna dela ustvarjata s čopičem v ustih in sta polnopravna člana Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, že kar nekaj let obiskujeta osnovne šole širom Slovenije in v zamejstvu. Do sedaj sta obiskal že precej veliko število učencev.
Osnovnošolcem in njihovim učiteljem najprej predstavita nekoliko nenavaden način slikanja (v njem se tudi sami preizkusijo), nato pa jih seznanita z našo invalidnostjo in vzrokih zanjo. To so razni padci iz dreves in objektov, skoki v vodo, nesreče pri športu, beseda pa največkrat teče tudi o prometnih nesrečah, ki so že nekaj let najbolj pogost vzrok za poškodbo hrbtenjače. Posledice so hude.Imamo tudi nekaj gradiva Še posebej pri tetraplegiji, kjer so prizadete tudi roke.
Zato je tudi naša Zveza med podpisniki listine Desetletja za večjo varnost na cestah 2011-2020 in Evropske listine o varnosti v cestnem prometu, ki je sestavni del akcijskega načrta za cestno prometno varnost v letih 2002–2010. S to akcijo smo se pridružili pobudi Evropske komisije za pospeševanje varnosti v cestnem prometu, katere cilj je bil do leta 2010 letno na evropskih cestah rešiti 25.000 človeških življenj.

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV ISTRE IN KRASA