<

DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja

MLADE OZAVEŠČAMO OB RAZLIČNIH AKCIJAH

DP Dolenjske Bele krajine in Posavja ima trenutno skoraj eno tretjino članic in članov, ki so se ponesrečili v prometnih nesrečah. Med njimi je slaba tretjina motoristov in še nekoliko manj žensk. Torej več kot dovolj, da tudi v našem društvu opozarjamo na davek prometnih nesreč.
Vozniki paraplegiki se udeležujejo spretnostne vožnje in rally-ja v Murski SobotiNaši vozniki paraplegiki se vsako leto udeležijo tradicionalnega rally-ja v Murski Soboti, kjer se preiskusijo tudi v spretnostni vožnji in poznavanju cestno prometnih predpisov. Poleg tega pa  imamo v društvu vsako leto kar nekaj akcij s katerimi se predstavimo tudi učencem bližnjih osnovnih šol. Predstavimo jim naše socialne programe, interesne dejavnosti, šport in kulturo. Prav vsakoletna likovna delavnica v naših prostorih (na njej ustvarjajo slikarji paraplegiki in tetraplegiki iz različnih pokrajinskih društev) je tista priložnost, katero učenci zelo radi obiščejo in se seznanijo z našim nekoliko drugačnim življenjem. Seveda ob predstavitvi in vodenem ogledu od slikarja do slikarja mlade tudi zelo zanima zakaj smo prišli na invalidski vozičekNa varnost v cestnem prometu opozarjamo mlade ob različnih akcijah. In tako beseda steče o različnih vzrokih med katerimi so najbolj pogosti prometne nesreče. Svetujemo jim kako naj se vedejo v prometu in tudi starše opozorijo, če se med vožnjo ne pripnejo z varnostnim pasom.
Naš pokojni slikar Jože Vodušek, ki se je poškodoval v prometni nesreči z motorjem, je kar nekaj let opravljal podobno poslanstvo. V svojem domačem okolju blizu Brežic je obiskoval osnovne šole ter učencem in učiteljem predstavljal slikanje z usti. Jože je bil naš najtežje gibalno oviran tetraplegik in kot uspešen slikar tudi član mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. Učenci so bili nad njegovim načinom slikanjem vedno navdušeni,Slikar Jože Vodušek je na nevarnosti na cestah opozarjal po šolah toda ob pogledu nanj se jim še posebej globoko v spomin vtisnila njegova pripoved o prometni nesreči. Posledice so bile res hude, saj je Jože tudi svoj električni voziček lahko upravlja le z usti. Jože je obiskal OŠ Brežice, OŠ Bizeljsko, OŠ Blanca, OŠ Senovo, OŠ in vrtec Kapele, Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice, Mladinski center Krško, Mladinski center Brežice, bil pa je tudi na srečanju osnovnošolcev Dolenjske v Novem mestu. Ob vseh teh obiskih je predstavljal dejavnosti društva in opozarjal tudi na druge nesreče, ki so nam tako kruto spremenile življenje.
DRUŠTVO PARAYPLEGIKOV DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA