<

Usposabljanje

USPOSABLJANJE PARAPLEGIKOV IN TETRAPLEGIKOV ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE, DELO IN VKLJUČEVANJE V DRUŽBENE TOKOVE

Paraplegike in tetraplegike skušamo usposobiti in jih naučiti na novo življenje oziroma na nove okoliščine življenja, ki nastanejo po poškodbi. Skušamo jih motivirati, dvigovati njihovo samozavest, pomagati premagovati strese, dvigniti odstotek zaposlenosti in predvsem (zaradi invalidnosti) premagati kompleks manjvrednosti.
Predstavitev organizacije novim paraplegikom na medicinski rehabilitaciji v URI-SOČAProgram je namenjen novonastalim paraplegikom in tetraplegikom, ki prehajajo iz institucionalnega varstva v domače okolje ali paraplegikom, ki iz domačega okolja prihajajo v drug kraj. To za nekatere pomeni, da bodo mogoče prvič zaživeli povsem samostojno (študentje) življenje. Prvi kriterij je paraplegik - posameznik. Pri tem programu smo pozorni na posameznikove potrebe, ki so takoj po poškodbi zelo specifične in drugačne vse dotlej, dokler le-ta ne najde svoje življenjske poti in motivacije. Program izvaja Zveza paraplegikov s svojimi referenti in strokovni delavci, zunanji sodelavci (defektologi, psihologi, arhitekti) in strokovne službe (centri za socialno delo, Zavod RS za zaposlovanje, CIRIUS Kamnik, Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje,…)

USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJE

Arhitekturno prilagojeno bivalno okoljea) pri novonastalih paraplegikih:
•informiranje o razpoložljivih programih organizacije;
•pomoč paraplegikom, da znajo sami poiskati svoje cilje in interese;
•spodbujanje paraplegikov, da najdejo oporo pri družini in okolju;
•nudenje pomoči pri ponovni vključitvi v nadaljevanju izobraževanja.
•nudenje pomoči pri premagovanju in odpravi arhitekturnih ovir na domu, v domačem kraju;

Avtomobil je za dobro usposobljenega paraplegika ali tetraplegika nepogrešljivb) Pri paraplegikih, ki prehajajo iz zavodskega varstva v domače okolje Zveza svetuje in pomaga pri:
•iskanju zaposlitve;
•opravljanju vozniškega izpita;
•prehodu v nadaljnji študij;
•opozarjanju na njihove pravočasne reakcije na reševanje težav;
•pri vzpodbujanju skrbi za lastno prehrano, nego telesa, obleke in vzdrževanju čistoče v stanovanju (v nastanitvenem centru).

c) Pri paraplegikih z večletno paraplegijo, ki se ne morejo ali ne znajdejo v življenju, ima Zveza vlogo informatorja in svetovalca, saj je cilj, da posameznik sam aktivno išče rešitve, da ne "zaspi" in se ne zadovolji z minimumom.
Pri vseh treh navedenih ciljnih skupinah pomeni to spodbujanje (vsaj tistih, ki so fizično sposobni) k aktivnem iskanju zaposlitve, predvsem pa k iskanju dela ali vsaj hobijev.

Tečaj računalništvaVloga Zveze v tem programu:
•poskuša odpravljati miselnost "sem invalid ne morem delati";
•nudi pomoč pri iskanju prilagojenih delovnih mest;
•za posameznike išče razpise za delovna mesta.
•pomaga pri adaptaciji delovnih mest;
•pomaga in spodbuja pri izobraževanju tudi odraslih, kar je osnova za boljše delovno mesto;
•na državni ravni sodeluje pri zakonodaji in na področju pravic dela ter zaposlovanju invalidov;
Zveza in njen kader ima vlogo svetovalca, koordinatorja in učitelja. Zelo pomemben je osebni stik predstavnikov Zveze s paraplegiki in zunanjimi službami oziroma strokovnjaki.