<

Ohranjevanje zdravja

STORIMO NEKAJ ZA SVOJE ZDRAVJE

Preventivni pregled - merjenje holesterola, sladkorja in krvnega tlakaNamen bo dosežen, če bodo vsi paraplegiki in tetraplegiki koristili in izvajali program ohranjevanja zdravja, saj je dobro zdravstveno stanje za vsakega posebej neprecenljive vrednosti. Cilji so: vzdrževanje in nadgrajevanje zdravstvenega in psihofizičnega stanja, ohranjevanje in nadgrajevanje preostalih motoričnih in senzoričnih sposobnosti paraplegikov in s tem podaljšanje življenjske dobe. Rekreacija težje gibalno oviranih tetraplegikovProgram ni le gola zdravstvena storitev, saj je veliko bolj kompleksen, ki poleg preventivnih in zdravstvenih akcij zajema še psihosocialne komponente, ki neverjetno izboljšujejo počutje in vključenost paraplegikov.
Zveza paraplegikov izvaja program s svojimi strokovnimi in laičnimi sodelavci: profesorji športa, fizioterapevti, zdravniki različnih strok – specialisti in razni drugi sodelavci.
V program ohranjevanja zdravja pa vsekakor sodi tudi šport in rekreacija.Tisti člani, ki se s športom tekmovalno ali rekreativno ukvarjajo, živijo bolj kvalitetno življenje.

VSEBINA PROGRAMA:

Presoterapija•zagotavljanje preventivnih pregledov z namenom in ciljem, da ne prihaja do nezaželenih posledic paraplegije (preležanine, urološki zapleti, bolezni dihal,...);
•preverjanje inicialnega in končnega stanja po poškodbi- rehabilitaciji;
•usposabljanje svojcev in drugih zaradi lažjega premagovanja številnih težkih posledic;
•zagotavljanje strokovnih kadrov;
•zagotavljanje dostopnih vadbenih objektov;
•zagotavljanje in omogočanje prevoza in spremstva;
•omogočanje terapevtskih, gibalnih, rekreativnih in psihosocialnih dejavnosti preko Zveze oziroma društev;
•izvajanje gimnastičnih vaj, razgibavanj in plavanja;
•izvajanje skupnih in lokalnih programov ohranjevanja zdravja v rekreativno počitniških hišicah v Čatežu, Semiču, Pacugu;

IZVAJANJE PROGRAMA V DOMU PARAPLEGIKOV V SEMIČU

Program izvajamo tudi v Domu paraplegikov v Semiču•srečanje starejših, mladih, žensk;
•navezovanje medsebojnih stikov;
•izmenjava izkušenj in samopomoč;
•zagotavljanje prevoza;
Paraplegikom omogočamo tudi plavanje v bazenih, dostopnih za vozičke in organiziramo strokovna predavanja, ki jih vodijo vodilni strokovnjaki na svojih področjih (fizioterapevti, zdravniki-specialisti).