<

O interesnih dejavnostih

ČLANI NAJ BI BILI ČIM BOLJ DEJAVNI

Poleg izvajanja osnovnih potreb želimo, da bi se naši člani tudi izobraževali, izpopolnjevali in aktivno delovali. To naj bi dosegli z izvajanjem interesnih dejavnosti, ki zavzemajo široko področje. Na njih lahko svoje zanimanje in aktivnosti najdejo prav vsi. Tako mlajši kot starejši, ženske in moški, kot paraplegiki in tetraplegiki. Tovrstne dejavnosti izvajajo predvsem pokrajinska društva v svojih delovno bivalnih prostorih, Domu paraplegikov v Semiču, Domu paraplegikov v Pacugu ali na drugih primernih lokacijah. Društva organizirajo različne izobraževalne tečaje; jezikovne, računalniške, šahovske, foto tečaje, tečaje klekljanja, kvačkanja, pletenja …

Članice Aktiva žena DP ljubljanske pokrajine ustvarjajo v društvenih prostorihČlanice društev delujejo v Aktivih žena. Na teh tedenskih ali štirinajstdnevnih druženjih se pri njih porajajo številne ideje in snujejo vsemogoči načrti o njihovih ročnih spretnostih. Zato si ob različnih priložnostih lahko večkrat ogledamo zanimivo razstavo njihovih unikatnih izdelkov kot so: voščilnice, suho cvetje, poslikane šatulje in vaze, nakit iz DAS mase, kvačkani prtički, poslikane stenske ure in še in še bi lahko naštevali.
Mladi morajo čimprej pridobiti samozavestMladi paraplegiki morajo na začetku svoje, povsem nove življenjske poti najprej pridobiti samozavest, da se lahko samostojno in čim prej vrnejo v normalne družbene tokove. Hkrati pa tudi željo, da bodo v življenju postali produktivni in dejavni. Za to so najbolj primerna motivacijska srečanja z neinvalidnimi vrstniki in obiski primernih prireditev. V društvih občasno pripravijo različna srečanja, organizirajo izlete in drugo.
ATV-motoristi na srečanju v OsekuATV-motoristi so zelo aktivni. Po različnih krajih Slovenije organizirajo srečanja, kjer si po adrenalinskih vožnjah izmenjujejo izkušnje. Seveda pa beseda teče predvsem o motorjih. Imajo pa naši motoristi za seboj tudi daljše vožnje. Podali so se že v Bihać, šli so na romarsko vožnjo po krajih, kjer deloval sv. Frančišek Asiški in prečili cel alpski masiv - od Monte Carla do Dolomitov. Prav gotovo pa je do sedaj najbolj atraktivno prečkanje Sahare, ko sta dva naša atevejevca po puščavi prevozila 4.000 kilometrov.
Potaplja se vse več paraplegikov in tetraplegikovPotapljanje je zanimivo in privlačno tudi za paraplegike in tetraplegike. Pravzaprav predstavlja kar nekakšen izziv. Še več, potapljanje so ponekod po svetu vključili celo v program rehabilitacije, saj je primerno skoraj za vse paciente. Tudi za najtežje gibalno ovirane. S tem namreč izkoristijo pozitiven učinek vode. Učinkovitost in smisel tega programa je v letu 2003 na fiziatričnem kongresu predstavil izraelski center za rehabilitacijo.
Dom paraplegikov v mirnem kotičku Bele krajine Počitnikovanje lahko našim članom in njihovim svojcem ponudimo v štirih hišicah v Čatežu, kjer lahko koristijo vse usluge našega največjega termalnega kopališča. Lahko počitnikujejo tudi v Domu paraplegikov v idilični Beli krajini ali pa v Domu paraplegikov v Pineti pri Novigradu. V teh manjših objektih si lahko tudi sami pripravljajo obroke. Ko bo dograjen Dom paraplegikov v Pacugu, bodo lahko letovali tudi v tem mirnem mediteranskem kotičku nad Strunjanom.
Izlete pripravljajo vsa društvaIzleti in družabna srečanja so med našimi zelo priljubljeni. Vsako leto jih organizirajo prav vsa pokrajinska društva paraplegikov. Na teh srečanjih si člani ogledajo krajevne znamenitosti, se poveselijo in izmenjajo bogate izkušnje. Pri tem sodelujejo osebni asistenti in vozniki z društvenimi kombiji.
V interesne dejavnosti želimo vključiti čim večje število naših članov, da bi postali bolj ustvarjalni in aktivni.