<

Zaposlovanje - socialna rehabilitacija

Delavnica v prostorih ZvezeZaposlovanje invalidov uvajamo kot del socialne rehabilitacije, ki je nadgradnja medicinske rehabilitacije. Model zaposlovanja smo prenesli iz skandinavskih držav (Danska, Švedska in Nizozemska), s katerimi skupno sodelujemo že na drugih projektih (Kvaliteta rehabilitacije s strani uporabnika, Vpliv svetovne gospodarske krize na invalide, uvedba nacionalnega registra, Izdelava modela centra odličnosti…). Skandinavski model temelji na spodbujanju zaposlovanja invalidov preko različnih kanalov. Tako zaposleni invalidi lažje pridobijo višji standard medicinsko tehničnih pripomočkov, ker so tudi potrebe po uporabi teh veliko večje.

 

 

logo_zps_zlogo_eu_sklad_s