<

Projekt IZI – ESS

Ena od permanentnih dejavnosti naše organizacije je usposabljanje paraplegikov in tetraplegikov na novo življenje oziroma na nove okoliščine življenja, ki nastanejo po poškodbi. Skušamo jih motivirati, dvigovati njihovo samozavest, pomagati premagovati strese, dvigniti odstotek zaposlenosti in predvsem (zaradi invalidnosti) premagati kompleks manjvrednosti.  
Projekt - Invalid za InvalidaProjekt »Invalid za invalida« je namenjen novonastalim paraplegikom in tetraplegikom, ki prehajajo iz institucionalnega varstva v domače okolje ali paraplegikom in tetraplegikom, ki iz domačega okolja prihajajo v drug kraj. Prvi kriterij je paraplegik oz. tetraplegik - posameznik. Pri tem projektu smo pozorni na posameznikove potrebe, ki so takoj po poškodbi zelo specifične in drugačne vse dotlej, dokler le-ta ne najde svoje življenjske poti in motivacije.  
Projekt je delno financirala Evropska unija iz »Evropskega socialnega sklada« http://www.eu-skladi.si/ v vrednosti 163.130,00 € in sicer 6.440,00 € v letu 2012; 96.085,00 € v letu 2013 in 60.605,00 €v letu 2014.  
Projekt »Invalid za Invalida« se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti,« 4.1 Predstavitev projektaprednostne usmeritve »Enake možnosti na trgu dela« in »Krepitev socialne vključenosti«. Projekt je po pogodbi potekal od 1. 10. 2012 do 1. 10. 2014.
Projekt je nadaljeval že uveljavljen program »Vračamo se v življenje« ter se navezoval na mednarodni projekt »Overcome challenges«, ki ga izvajamo v sodelovanju s Češko, Dansko, Švico in Nizozemsko. V tem projektu smo primerjali različne know-how-e in inovativne metode iz sodelujočih držav na področju zaposlovanja oseb s poškodbo hrbtenjače.

Inovativni pristop  
Projekt »Invalid za invalida« predstavlja inovativno rešitev. Invalidnost, ki je pogosto tretirana kot ovira za zaposlitev, je v našem primeru prednost. Invalid na lastni koži občuti problem ter poišče najprimernejšo rešitev. Poleg tega zaradi širše vključenosti v skupnost lažje poišče rešitve tudi za tiste probleme, ki niso njemu lastni.

Partner v projektu  
Dom paraplegikov Pacug
: http://www.domparaplegikov.si/

Pridruženi partnerji v projektu
Društvo distrofikov Slovenije
: http://www.drustvo-distrofikov.si/
Sklad RS za spodbujanje zaposlovanja invalidov oz. javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS: http://www.svzi.gov.si/  

Kontakt - Barbara Slaček - barbara@zveza-paraplegikov.com
 

 

logo_zps_zlogo_eu_sklad_s