<

Osebna asistenca

Verifikacija o izvajanju socialnovarstvenega programaZveza paraplegikov Slovenije načrtuje in izvaja socialni program imenovan OSEBNA ASISTENCA. Program je pri Socialni zbornici Slovenije verificiran kot javni socialnovarstveni program in je tako pomembna dopolnitev javnim storitvam. V program osebne asistence so na Zvezi vključeni večinoma tetraplegiki, saj ti potrebujejo pomoč pri vseh življenjskih opravilih. Trenutno program koristi okrog 100 uporabnikov.
Javne službe zagotavljajo gibalno oviranim t.i. pomoč na domu. Osebna asistenca pa je svojevrstni program in se od te javne socialnovarstvene storitve razlikuje v tem, da ne gre le za praktično pomoč in oskrbo na domu, temveč da program omogoča aktivno vključevanje uporabnika v običajno socialno okolje, s čimer se preprečuje socialno izključenost in depriviligiranost. Od drugih programov se program OSEBNA ASISTENCA torej razlikuje v tem, da uporabniku nudi točno tisto obliko fizične pomoči, ki jo potrebuje. To pomeni, da je program prilagojen individualnim potrebam specifičnega uporabnika. Na ta način lahko tetraplegik obišče kulturno prireditev, gre po opravkih, nakupuje, riše, se druži s prijatelji, skuha kosilo in podobno.
Osebni asistenti in uporabnikaOsebna asistenca tako omogoča neodvisno in aktivno življenje gibalno oviranih v svojem domačem okolju, česar v institucionaliziranem okolju (zavodi) ne bi mogli uresničevati. Življenje invalidnih oseb je v institucionalni oskrbi ali oskrbi družinskih članov odvisno od tega, kakšen urnik dela imajo zaposleni v institucionalnem varstvu ali od časovne razpoložljivosti družinskih članov in sorodnikov. Pomembno je poudariti tudi to, da s programom Osebna asistenca razbremenimo družinske člane in skupnost.
Osebne asistentke na usposabljanju Izvajalci osebne asistence izvajajo asistenco pri uporabniku osem ur dnevno. Zaradi pomanjkanja sredstev se asistenca na uporabnike tudi deli, tako si nekateri uporabniki asistente delijo. Vsekakor želimo in tudi težimo k temu, da se osebna asistenca zagotovi uporabniku osem ur dnevno.

Storitve, ki se zagotavljajo v sklopu izvajanja programa:

Osebna oskrba:
Pomoč težje gibalni osebiPomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, hranjenju, pitju, oblačenju in slačenju, obuvanju in sezuvanju, umivanju (telesa, ustne votline, lasišča), vstajanju, gibanju, obračanju, uporabi stranišča in pri opravljanju vseh ostalih fizioloških potreb.
Osebna nega:
Zagotavljanje ustrezne osebne nege invalidne osebe, organizacija potrebnih zdravstvenih storitev, skrb za jemanje predpisane terapije in pomoč pri aplikaciji zdravil, izvajanje določenih fizioterapevtskih postopkov, preprečevanje ter oskrba preležanin, nakup zdravil in pripomočkov z napotnico, pomoč pri gibanju (vožnja z vozičkom), pomoč pri uporabi in čiščenju pripomočkov (invalidski voziček, ortopedski pripomočki, proteze).
Socialna oskrba in organiziranje prostočasnih aktivnosti:
Pomoč pri vzpostavljanju in vzdrževanju socialne mreže z okoljem in sorodstvom (prevoz in spremstvo po opravkih in nakupih, druženje s sorodniki, prijatelji, sosedi, obeleževanje praznikov in obletnic), organiziranje dejavnosti za prosti čas (obiski kulturnih prireditev in ustanov, športnih prireditev, branje knjig, časopisov, pomoč pri uporabi ali uporaba tehnično-komunikacijskih pripomočkov uporabnika), urejanje pošte uporabniku, obveščanje ustanov o stanju in potrebah uporabnika.
S sobnim dvigalom gre veliko lažjeGospodinjska pomoč:
Priprava primerne oziroma dietne hrane in napitkov, vzdrževanje prostorov v katerih invalidna oseba živi (čiščenje, pospravljanje, ogrevanje, prezračevanje, odnašanje smeti ipd.), postiljanje in preoblačenje postelje, vzdrževanje čistoče in likanje perila, osebnih oblačil, posteljnine in kuhinjskega perila.