<

NSIOS članice

ORGANIZIRANOST ZVEZE PARAPLEGIKOV SLOVENIJE

Sedež Zveze paraplegikov Slovenije - na zemljevidu slo

Ornigram ZvezeZveza paraplegikov Slovenije je reprezentativna  invalidska organizacija za področje paraplegije in tetraplegije v Republiki Sloveniji, ki predstavlja, varuje in uveljavlja pravice in interese paraplegikov in tetraplegikov na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Zvezo paraplegikov Slovenije sestavlja devet lokalnih društev. Strokovna služba pri Zvezi paraplegikov Slovenije skrbi za izvajanje posebnih socialnih programov. Sredstva za izvajanje naših posebnih socialnih programov nam zagotavljajo FIHO, ZZZS, MDDSZ, MP, MZ, ZRSZ, SRSVZI, občine, donatorji in sponzorji.

nsios-nZveza paraplegikov Slovenije je članica NACIONALNEGA SVETA INVALIDSKIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE (NSIOS).
V ta svet je vključenih 22 slovenskih nacionalnih invalidskih organizacij, ki pri državnih in vladnih telesih skupaj zastopajo interese svojih članov. Šestnajst od njih ima reprezentativnost za določeno združenje invalidov.

ČLANICE NSIOS-a so: