<

Prevozi paraplegikov

OD ORGANIZIRANEGA PREVOZA SO ODVISNE VSE DRUGE DEJAVNOSTI

Sodobno električno dvigaloPrevoz paraplegikov je temeljni in prioritetni program naše organizacije, saj predstavlja osnovni pogoj za opravljanje vseh drugih programov Zveze in Društev paraplegikov. Namen programa je: članom nuditi varen in organiziran prevoz z udobnimi kombi vozili.
Potrebe so vsak dan večje. Kombi s klasično klančinoVse več naših članov za svoje življenjske potrebe potrebuje prevoz, ki jim ga lahko nudi le njihova organizacija. Veliko je namreč takih članov, ki nimajo svojega prevoza in jim ta oblika omogoča aktivno vključevanje v dejavnosti organizacije in tudi aktivno vključevanje v družbene tokove. Prirejen KangooPomeni torej, udeležbo paraplegikov na vseh področjih: osebnem, delovnem, socialnem, izobraževanju, usposabljanju, zdravstvenem varstvu, rehabilitaciji, rekreaciji, športu, kulturi in drugje.
Zveza paraplegikov Slovenije program izvaja samostojno s priložnostnim voznikom negovalcem, občasno pa tudi z nekaterimi dolgoletnimi sodelavci in prostovoljci.

S klančino opremljenim kombi vozilom člane vozimo na:
Prirejen Kangoo·     izvajanje dejavnosti Zveze;
·     izvajanje programa ohranjevanja zdravja;
·     rehabilitacijske programe;
·     obnovitveno rehabilitacijo;
·     športna tekmovanja in vadbe ter rekreacijo;
·     usposabljanje, izobraževanje;
·     interesne dejavnosti;
·     kulturne prireditve;
·     zdravniške in preventivne preglede.