<

Medicinsko tehnični pripomočki

SEZNAM S ŠIFRANTOM, MEDICINSKIMI KRITERIJI, POOBLASTILI, POSTOPKI IN CENOVNIMI STANDARDI - VELJA OD 1.7.2008 DALJE
ZZZS
PRIROČNIK ZA IZDAJO IN IZPOSOJO MTP


Avto s klančino za prevoz težje gibalno oviranih osebS tem programom želimo svetovalno in materialno pomagati paraplegikom in tetraplegikom pri zagotavljanju tehničnih pripomočkov, hkrati pa zagotoviti tiste tehnične pripomočke, ki jih nujno potrebujejo za čim bolj normalno življenje in lažje premagovanje invalidnosti.
Praktičen pripomoček za daljše in hitrejše vožnjeBrez ustreznih tehničnih pripomočkov paraplegiki in tetraplegiki ne morejo živeti normalnega življenja. Program ni samo upravičen, temveč je življenjsko potreben, saj je vedno več paraplegikov in tetraplegikov, ki zaradi finančnih stisk ne morejo priti do ustreznih pripomočkov.
Program izvajajo delavci in referenti Zveze paraplegikov Slovenije, zunanji strokovni in laični sodelavci, zdravniki, delovni terapevti, fizioterapevti ter drugi, ki so povezani z življenjem in delom paraplegikov in tetraplegikov.

VSEBINA PROGRAMA, KI GA OMOGOČA ZVEZA:
Dvigalo s sedežem za transfer v bazen- nudi informacije za pridobitev tehničnih pripomočkov;
- povezuje paraplegike z distributerji tehničnih pripomočkov;
- priporoča pridobitev tehničnih pripomočkov pri strokovnih službah;
- finančno pomaga socialno ogroženim pri nabavi ali popravilu tehničnih pripomočkov;
Vsestransko uporabna dvižna ploščad- sodeluje s strokovno ekipo Inštituta RS za rehabilitacijo;
- pomaga pri doplačilu pripomočkov, kjer je to potrebno;
- pomaga pri nakupu osebnega avtomobila, saj je po uvedbi davka na dodano vrednost avto postal za paraplegike znatno dražje prevozno sredstvo.
Transfer s pomočjo električnega dvigalaKer ne moremo uporabljati vseh javnih prevoznih sredstev in zaradi naše velike gibalne oviranosti menimo, da je tudi osebni avtomobil za paraplegike in tetraplegike nujni tehnični pripomoček.
Program se izvaja vsakodnevno, individualno in skupinsko. Zveza ima nalogo koordinatorja med distributerji, strokovnimi inštitucijami, njihovimi strokovnjaki, komisijami in uporabniki.

RAČUNALNIŠTVO IN DRUGI TEHNIČNI PRIPOMOČKI
Krmilno palico (joystick) uporabljajo najtežje gibalno oviran osebeUporabniki informacijsko telekomunikacijskih tehnologij, ki imajo gibalne omejitve lahko pri delu s sodobnimi tehnologijami koristijo kar nekaj vrst pripomočkov.
Ker gre pri uporabnikih s posebnimi potrebami, predvsem za omejitve pri uporabi računalniških vhodnih enot (miške in tipkovnice),Miška za težje gibalno ovirane osebe je treba iskati nadomestne rešitve pri teh napravah. Izbira tovrstnih pripomočkov je odvisna od stopnje prizadetosti gibalnih funkcij. Naprave, ki so alternativa računalniški miški so npr: igralna palica (joystick), programska oprema, ki pritiske tipk na tipkovnici pretvori v gibanje kazalca miške, pa vse do sistemov za sledenje premikov glave ali sledenje premikanja oči uporabnika.Stopniščni vzpenjalec Zadnji rešitvi sta uporabni predvsem v primeru hujše gibalne oviranosti.
Tudi alternativ v tekstovnemu vnosu s tipkovnice je kar nekaj. Izbira pripomočka je seveda spet odvisna od specifičnih stanj in potreb uporabnika. V večini primerov gre za programsko opremo, ki olajša na primer hkratno pritiskanje več tipk ter posebno oblikovane tipkovnice z večjimi tipkami. Nenazadnje so v določenih primerih uporabne zaslonske (on screen) tipkovnice. Tipkovnica je narisana na zaslonu, uporabnik pa vnos izvaja s pomočjo igralne palice, miške, vnosne tablice, ipd. Individualno prirejeno voziloSodobno alternativo tekstovnemu vnosu predstavljajo tudi sistemi za razpoznavanje govora. Veliko tehničnih pripomočkov so naši člani izdelali sami. Kot e motorno vozilo, ki ga uporabnik zaradi primoranega ležanja, upravlja leže ali pa nastavki za tipkanje in drugi drobni pripomočki pri vsakodnevni rabi.