<

Organiziranost

EVROPSKA ZVEZA PARAPLEGIKOV – ESCIF

 ESCIF je registriran v Švici v skladu s 60. členom Švicarskega civilnega zakonika (ZGB). Je prostovoljno neprofitno združenje, politično nevtralno in brez verske pripadnosti.
Iz posamezne države je v ESCIF včlanjenih lahko tudi več različnih nacionalnih organizacij, vendar le če je njihov glavni cilj zastopanje oseb s poškodbo hrbtenjače.
Delovanje ESCIF-a je opredeljeno v njegovem temeljnem aktu -Statutu ESCIF-a Najvišji organ ESCIF-a je »Skupščina delegatov«, ki je sestavljena iz vseh delegatov članic. Ne glede na velikost države ima vsaka država v Skupščini štiri glasovalne pravice, vsaka članica pa je lahko zastopana z največ dvema delegatoma. Letna članarina v skladu s Statutom znaša 300 €, če Skupščina delegatov ne določi drugače.

Člani Upravnega odbora

Nuutti Hiltunen -odpredsednikm


Podpredsednik
Nuutti Hiltunen


Upravni odbor je izvršilni organ Skupščine in opravlja naloge, ki jih določa statut ESCIF-a. Upravni odbor sestavlja pet članov, ki jih izvoli Skupščina: predsednik, podpredsednik, blagajnik in dva člana. V Upravnem odboru sodeluje tudi sekretar, ki pa ima le svetovalno vlogo. V Upravni odbor je lahko imenovan le en predstavnik iz vsake države, mandat pa traja štiri leta.

- podpredsednik - Nuutti Hiltunen - Finska
- izvršilni član - Tomas Moravik - Češka
- sekretar - Urs Styger – Švica - secretary@escif.org

Stefan Jorlev - blagajnikTomas Moravik -lanUrs Styger - sekretar
BlagajnikIzvršilni članSekretar


Organizacija ESCIF je članica Evropskega invalidskega foruma European Disability Forum - EDF.
Prihodki ESCIF-a so predvsem članarine članic, donacije, zapuščine in subvencije iz javnih sredstev. ESCIF je v skladu s švicarsko zakonodajo podrejen tudi letni reviziji.
Vsakoletne Skupščine delegatov lahko najdete na povezavi: http://www.escif.org/ESCIF,,members_downloads,escif_assembly_.htm

ČLANICE