<

PROJEKT IZI KOT SEMINARSKA NALOGA BODOČIH DELOVNIH TERAPEVTOV

datum: 04.11.2013

Vodja projekta s študentkami, ki pišejo seminarsko nalogoVodja projekta IZI Barbara Slaček je na povabilo predavateljice na oddelku za delovno terapijo na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani iz Fakultete za zdravstvo, prof. Alenke Plemelj, študentom tretjega letnika delovne terapije, na eni izmed obveznih ur pri predmetu delovna terapija in profesionalna rehabilitacija predstavila projekt, kot obliko zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov
Prav tako pa bo projekt IZI tema za izdelavo seminarske naloge z naslovom Zaposlovanje oseb po poškodbi hrbtenjače pri tem učnem predmetu.
< nazaj na prejšnjo vsebino