<

USPOSABLJANJA NA ZVEZI PARAPLEGIKOV

datum: 13.08.2013

Spoznavanje worda in excelaZaposleni v projektu »Invalid za invalida« aktivno in pridno pilijo svoje znanje z namenom, da bodo lahko prevzeli vodenje delavnic. Za popravilo in dobavo medicinskih pripomočkov se morajo najprej izobraziti in usposobiti. Seveda morajo najprej pridobiti vsaj osnovna znanja iz različnih področij delovanja organizacije in o različnih vrstah invalidnosti ter medicinskih pripomočkih, ki jih invalidi uporabljamo.
13. avgusta 2013 so se v prostorih Zveze srečali na drugi (od štirih) delavnici in se izobraževali  o delu z računalnikom oz. informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Spoznali so Microsoft orodja WORD in EXCEL.
Udeležence usposabljanja je izobraževal Boštjan Jug, strokovni sodelavec podjetja Racio d.o.o. To je družba za razvoj človeškega kapitala, ki so zunanji izvajalec, s katerim ima Zveza paraplegikov sklenjeno pogodbo o izdelavi in izvedbi usposabljanj.
Predhodno so se zaposleni že udeleževali delavnic na temo predstavitve invalidske organizacije, uvajanja v prvi delovni dan, organizacije in menedžmenta, učinkovitem medsebojnem komuniciranju, timskem delu in vodenju, reševanju konfliktov, normativni ureditvi zaposlovanja invalidov in varovanju osebnih podatkov.
»Pod izrazom Informacijsko-komunikacijska tehnologija pojmujemo prenos in uporabo vseh vrst informacij. Predstavlja temelj sodobnega gospodarstva in v veliki meri vpliva na družbene spremembe. Brez sodobnih informacijskih tehnologij bi bilo življenje danes praktično nemogoče. Poznavanje informacijskih tehnologij vključuje vse tehnologije, ki jih uporabljamo za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje in zaščito podatkov. Nanaša se na računalniško strojno opremo (hardware), software (računalniške programe) in računalniško omrežje.«
< nazaj na prejšnjo vsebino