<

Socialni programi

POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI ZVEZE PARAPLEGIKOV SLOVENIJE

Brez prevozov programov ne moremo izvajatiZveza paraplegikov Slovenije poleg društvene dejavnosti načrtuje in izvaja tudi tiste socialne programe, ki jih državni organi in javne službe za invalide; paraplegike, tetraplegike in njihove družinske člane ter nenazadnje tudi za širšo družbo, ne izvajajo. Za usposabljanje, delo, aktivno življenje ter vključevanje v družbene tokove paraplegikov in tetraplegikov pa predstavljajo pomemben element socialne varnosti.

Tudi arhitekturne ovire morajo biti saniraneZveza je izvajalka posebnih socialnih programov, ki so naravnani v smeri zadovoljevanja specifičnih potreb posameznih skupin in na državni ravni vsebujejo: posebne socialne pomoči, kompenziranje invalidnosti (namenjena izključno paraplegikom in tetraplegikom, ki živijo v težkih razmerah), usposabljanje za aktivno življenje in delo, psihosocialna rehabilitacija, prebivanje in prilagajanje okolju, šport in rekreacija (predvsem v smislu zagotavljanja enakih pogojev), pomoč pri izobraževanju, ohranjevanje zdravja, organiziranje obnovitvene rehabilitacije, informativna dejavnost, pomoč pri zagotavljanju ortopedskih pripomočkov, prevozi invalidov s prilagojenimi vozili, kulturna dejavnost in interesne dejavnosti.

V vseh teh programih Zveza paraplegikov izhaja iz identifikacije potreb paraplegikov po konkretno določenih socialnih storitvah.