<

Referenti

Vodja interesnih dejavnosti Damjan HovnikDAMJAN HOVNIK - vodja interesnih dejavnosti

Podpredsednik Zveze paraplegikov Slovenije in predsednik DP Koroške, od 1. julija 2012 vodi pri Zvezi tudi interesne dejavnosti. V to dokaj široko področje različnih dejavnosti se paraplegiki in tetraplegiki lahko tudi aktivno vključijo. To so: različni začetni in nadaljevalni tečaji tujih jezikov, tečaji računalništva, tečaji potapljanja, Sekcija ATV – motoristov, Mednarodni tabor prostovoljcev in drugo.
Jezikovne in računalniške tečaje organizirajo pokrajinska društva v svojih delovno bivalnih prostorih. Zanimanje je kar veliko.
Teoretični del tečajev potapljanja poteka v Domu paraplegikov v Semiču, praktični pa v bazenih Term Zreče in v Doma paraplegikov v Pacugu. Že kar nekaj paraplegikov in tetraplegikov ima izpit za rekreativno potapljanje.
Sekcija ATV – motoristov ima že blizu 60 članov. Po različnih krajih Slovenije skozi leto prirejajo srečanja na katerih izmenjujejo izkušnje in raziskujejo skrite kotičke in lepote naših krajev.
Mednarodni tabor prostovoljcev poteka vsako leto v Domu paraplegikov v Semiču. Prostovoljci iz različnih držav sveta preživijo z našimi člani sedem prijetnih dni v idilični Beli krajini. E-mail

Urednica revije ParaplegikBARBARA SLAČEK - urednica revije PARAPLEGIK

Barbara Slaček je od 1. januarja 2015 nova urednica glasila PARAPLEGIK. Barbara je po vrsti že šesta urednica našega priljubljenega glasila, ki ima že kar nekaj časa bogato in pestro obliko revije.
Informativno glasilo naše organizacije izhaja že od samega začetka organiziranja slovenskih paraplegikov in tetraplegikov. Prva številka, Naše življenje je izšla že naslednji mesec po ustanovnem občnem zboru Sekcije paraplegikov in tetraplegikov Slovenije. Po nekaj letih smo se priključili skupnemu glasilu Iskra življenja, ki ga je izdajalo Društvo invalidov Maribor, v letu 1980 pa je izšla prva številka glasila Paraplegik. V teh letih je doživela kar nekaj naprednih preobrazb. Glasilo je stalen in pomemben vir informacij za vse člane in širšo javnost. Delo glavnega in odgovornega urednika je zahtevno in odgovorno. Glasilo izhaja štirikrat letno, urednik pa mora pred vsako izdajo poskrbeti za pripravo celostnega gradiva, lektoriranje, razporeditev prispevkov po rubrikah, notranjo obliko, tisk in distribucijo. Urednik tesno sodeluje s strokovnimi, pokrajinskimi in drugimi dopisniki. Skrbi tudi za pridobivanje reklamnih oglasov s katerimi se delno pokrivajo stroški izdajanja. E-mail

 Referent za kulturno dejavnost Metod ZakotnikMETOD ZAKOTNIK - vodja kulturnih dejavnosti

Od 1. januarja 2013 vodi kulturno dejavnost. Ta umetniška zvrst je med našimi člani precej razvejana in vse bolj priljubljena. Še posebej to velja za likovnike, saj imamo med več kot tridesetimi slikarji iz devetih pokrajinskih društev kar osem tetraplegikov, ki so člani mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. Glede na število prebivalcev smo prav gotovo na vrhu tega elitnega svetovnega združenja.
Naši likovniki se na številnih delavnicah, ki jih enkrat na mesec prirejajo po različnih krajih Slovenije, izobražujejo pod strokovnim vodstvom likovnih mentorjev. Nekajkrat pa pripravijo enotedenske in bolj intenzivne delavnice v naših domovih v Semiču ali na Pacugu.
Po različnih galerijah in razstavnih prostorih prirejajo tudi številne samostojne in skupinske razstave.
Imamo tudi pet aktivnih pesnikov in pisateljev, ki so že izdali svoje pesniške zbirka ali knjige. S svojimi recitali sodelujejo na različnih prireditvah, velikokrat pa popestrijo tudi otvoritve na razstavah naših likovnikov. E-mail

GREGOR GRAČNER - vodja športaGregor Gračner - vodja športa

Vodi športno dejavnost pri Zvezi paraplegikov Slovenije. Šport in rekreacija sta za ohranjevanje zdravja pri paraplegikih in tetraplegikih življenjskega pomena. Že rekreativno ukvarjanje s športom povečuje, oziroma ohranja telesno kondicijo, ki v našem življenju igra vidno vlogo. Telo, ki je v dobri telesni kondiciji, je namreč veliko bolj odporno pri stresnih in bolezenskih situacijah. Zato je treba šport in rekreacijo vzpodbujati in k sodelovanju privabiti čim več članov. Tudi ženske, starejše in težje gibalno ovirane tetraplegike. Še posebej pa je vse to pomembno za mlade paraplegike in tetraplegike pred katerimi je še celo življenje.
Veliko naših članov se že vrsto let ukvarja z različnimi športnimi panogami. Nekateri so se razvili v vrhunske športnike, ki osvajajo kolajne na evropskih in svetovnih prvenstvih ter paraolimpijskih igrah.
Športni referent Zveze Gregor Gračner je tudi sam odličen košarkar in atlet, hkrati pa je tudi podpredsednik Zveze za šport invalidov Slovenije . E-mail
.

Gregor Gračner - vodja ATV sekcijeGREGOR GRAČNER - vodja ATV sekcije

Pri Zvezi paraplegikov Slovenije vodi Sekcijo ATV - motoristov. ATV (All-Terrain-vehicle – vozilo za vse terene ali na kratko - štirikolesnik) je zelo primerno vozilo tudi za gibalno ovirane ljudi. Brez težav premaguje precej zahtevne in razgibane terene. In tako so vožnje po brezpotjih kjer ne kršijo zakonodaje, dostopne tudi paraplegikom. S štirikolesnikom pridejo na kraj, ki ga z invalidskim vozičkom ali avtomobilom nikakor ne bi dosegli.
V Sekcijo ATV – motoristov je vključenih že blizu 60 lastnikov teh bolj priljubljenih jeklenih štirikolesnih konjičkov. Skozi leto pripravljajo različne akcije in srečanja po različnih krajih Slovenije. Ponavadi se dobijo na domu enega izmed njih, ki v tistem času prevzame vlogo gostitelja. To so res motoristi v pravem pomenu besede, saj prenočijo, če je treba, tudi v šotoru. Radi se udeležijo tudi raznih moto zborov, ki jih prirejajo neinvalidni motoristi. E-mail

Urednik spletne strani Jože GlobokarJOŽE GLOBOKAR - urednik spletne strani

Za spletno stran pripravlja in ureja pisno in slikovno gradivo ter skrbi da je stran vedno ažurirana. V času sodobne informatike in komunikacije, ki jo prinaša svetovni splet, je dobra, kvalitetna in ažurirana spletna stran ogledalo spletnega oglaševalca. Spletna stran Zveze je po mnenju obiskovalcev pestra, zanimiva, obsežna in zelo pregledna.
Za sedemnajstimi stranmi glavnega menuja se odpira še 131 podstrani, vse skupaj pa v besedi in sliki daje in predstavlja celostno podobo in dejavnost organizacije.
Spletna stran obiskovalcu omogoča vpogled do celostne podobe Zveze paraplegikov Slovenije in vrsto koristnih povezav do zakonodajnega področja, zdravniških prispevkov, medicinsko tehničnih pripomočkov, sorodnih invalidskih organizacij doma in v svetu, počitniških destinacij in še in še.
Zelo pomembne so vsakodnevne novice. Predstavljajo vse pomembne dogodke, na leto pa jih objavimo približno 200. Opremljene so s številnimi fotografijami, povezave pa vodijo do albumov na Fotogaleriji.
Fotogalerija v številnih albumih ponuja na tisoče fotografij, ki v sliki predstavljajo aktualne dogodke Zveze, zanimiv pa je tudi Facebook. E-mail