<

Namestnik predsednika

DAMJAN HOVNIK - PODPREDSEDNIK ZVEZE PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
Podpredsednik Damjan HovnikDamjan si je leta 1999 na smučanju poškodoval hrbtenjačo in postal tetraplegik. Po medicinski rehabilitaciji se je vključil v Društvo paraplegikov Koroške, kjer pri dejavnostih društva že od vsega začetka aktivno sodeluje. Najprej je opravljal dela blagajnika, nato tajnika, sedaj pa je že drugi mandat predsednik društva.
Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist; v času rehabilitacije je na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS Soča naredil diplomsko nalogo z naslovom Presoja finančnega položaja Inštituta za rehabilitacijo in jo po končani rehabilitaciji tudi uspešno zagovarjal.
Leta 2002 je začel z opravljanjem pripravništva na Občini Ravne na Koroškem, kjer je v finančno računovodski službi za polovični delovni čas, še zdaj zaposlen. Poleg službe se je vpisal tudi na magisterij na Pravni fakulteti v Mariboru, smer davčno pravo. Uspešno je opravil vse izpite, trenutno pa pripravlja magistrsko nalogo.
Kakor hitro se je vključil v delovanje društva paraplegikov Koroške je spoznal, da društvo za svoj osnovni program potrebuje novo kombinirano vozilo. S pomočjo članov in takrat služečega vojaka na društvu, so organizirali odmevno akcijo Premagajmo ovire, s katero so nato nabavili nov kombi. Poleg tega mu je uspelo v času prvega mandata predsednikovanja na društvu paraplegikov Koroške, s pomočjo Zveze paraplegikov Slovenije in njenega glavnega financerja FIHO, zagotoviti nove društvene delovno bivalne prostore, ki jih društvo uporablja pri izvajanju svojih dejavnosti in programov.
Od vsega začetka aktivno sodeluje tudi pri Zveze paraplegikov Slovenije. Najprej je bil član kandidacijske, nato volilne komisije, odkar je predsednik Društva paraplegikov Koroške, pa je aktiven član v Upravnem odboru Zveze paraplegikov Slovenije. Bil je predsednik komisije za sistemizacijo delovnih mest, kot podpredsednik pa je zdaj nosilec posebnega socialnega programa Kompenziranje invalidnosti. Velik izziv mu trenutno predstavlja Komisija za upravljanje z nepremičninami, katera pripravlja celostno strategijo upravljanja z nepremičninami Zveze paraplegikov Slovenije.
Po nastanku poškodbe in vključitvi v vsakdanje življenje, je začel trenirati atletiko, med njegove največje uspehe lahko vsekakor pripišemo dve bronasti kolajni na evropskem prvenstvu leta 2005 v finskem Espoo, kjer je v kategoriji T52 osvojil bron v hitrostnih vožnjah na 200 in 400 metrov. Po prvenstvu je zaradi vse večjih delovnih in študijskih obveznosti trening opustil, še vedno pa se vsak teden udeležuje treningov kegljanja in rekreacije.
V Semiču je spoznal svojo partnerico, s katero uspešno krmarita skozi življenje. V letu 2011 se njima je rodil sin Nace, na katerega sta zelo ponosna.
Damjana kljub njegovi invalidnosti žene neustavljiva volja in želja, saj ni oseba, ki bi se zaprla med štiri stene in tarnala o svoji poškodbi. Kot podpredsednik Zveze paraplegikov Slovenije, predsednik DP Koroške in vodja interesnih dejavnosti bo v skladu z moralnimi in etničnimi načeli deloval v dobro organizacije ter paraplegikov in tetraplegikov.