<

Predsednik

DANE KASTELIC PREDSEDNIK ZVEZE PARAPLEGIKOV SLOVENIJE

Predsednik Dane KastelicDane Kastelic je drugi predsednik Zveze paraplegikov Slovenije. Na seji volilne Skupščine 14.5.2008 so ga soglasno izvolili vsi delegati iz vseh devetih pokrajinskih društev. Prevzel je mesto, ki ga je devetintrideset let nadvse uspešno in predano opravljal pobudnik in ustanovitelj organiziranosti slovenskih paraplegikov Ivan Peršak.
Na delo v Ljubljano se vozi iz Velikega Kala (Šentvid pri Stični, občina Ivančna Gorica), kjer stalno živi. Pred nastankom paraplegije (v letu 1990) je bil zaposlen v podjetju Livar, nato so ga zaradi takratne zaposlovalne politike in narave dela invalidsko upokojili. Po upokojitvi je nadaljeval študij in ga uspešno zaključil kot inženir metalurgije.
Kot uspešen športnik in ambiciozen človek se je kmalu vključil v aktivno delo pri Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine in leta 2000 postal predsednik Društva. Njegovi smeli načrti, ki jih je s sodelavci uspešno udejanjal, so kaj hitro obrodili bogate sadove. Društvo je postavil na trdne in obetavne temelje, na katerih sedanje vodstvo uspešno nadgrajuje njegove zamisli.
Tako je ljubljansko društvo v njegovem obdobju predsednikovanja posodobilo vozni park, zaposlilo strokovno delavko, voznika in kot pika na i kupilo nove delovno bivalne prostore. In tako se je po njegovih prizadevanjih sedež društva že v juniju 2005 preselil v nove in sodobno opremljene delovno bivalne prostore na Dunajski cesti 188 v Ljubljani.
Njegove vredne sledi so tudi na športnem področju, predvsem v košarki na vozičkih. V obdobju od leta 1995, ko je bil sam aktiven igralec slovenske reprezentance in vodja košarke na vozičkih pri Zvezi paraplegikov, pa vse do leta 2002, je slovenska reprezentanca dosegla največje uspehe po osamosvojitvi Slovenije. Skupaj z kolegi iz štirih Evropskih držav je preko projekta Leonardo da Vinci »Traning for life« sooblikoval priročnik za mlade košarkarje na vozičkih in bil soorganizator 1. Evropske Konference v košarki na vozičkih leta 2003 v Atenah. Svojo bogato in aktivno športno pot je zaključil istega leta kot vodja odprave slovenske reprezentance na Evropskem prvenstvu na Sardiniji. V tem času je bila po njegovi zamisli v letu 2002 ustanovljena tudi mednarodna košarkarska liga, katera povezuje ekipe sosednjih držav na območju Alpe-Jadran.
Nato je ob izteku nadvse uspešnega štiriletnega mandatnega obdobja na društvu, sprejel povabilo in delovni izziv ter v letu 2004 postal podpredsednik Zveze paraplegikov Slovenije, v letu 2008 pa predsednik.
Dane Kastelic je predsednik Sveta vlade Republike Slovenije za invalide, član Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, podpredsednik NSIOS, od 23. januarja 2019 pa član Državnega sveta.  E-MAIL