<

Od sekcije do zveze

ZGODOVINA ORGANIZIRANJA SLOVENSKIH PARAPLEGIKOV IN TETRAPLEGIKOV

Organizacija je bila ustanovljena 16. aprila 1969 v veliki telovadnici Zavoda za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani.Organizacija slovenskih paraplegikov in tetraplegikov je bila ustanovljena 16. aprila 1969 v Ljubljani v takratnem Zavodu za rehabilitacijo invalidov - ZRI. Imenovala se je Sekcija paraplegikov in tetraplegikov Slovenije. ZRI nam je takrat nudil vso moralno in materialno pomoč, saj nismo imeli nič. Niti svinčnika, niti papirja, niti prostorov. Le neizmerno veliko volje, odločnih ciljev in idej.
Pobudnik ustanovitve in prvi predsednik je bil Ivan Peršak, ki je nato organizacijo21. novembra 1979 je bila ustanovljena Zveza paraplegikov Slovenije z devetimi pokrajinskimi društvi. vodil vse do volilne Skupščine 14. maja 2008, ko je krmilo Zveze po devetintridesetlenem izredno uspešnem delu predal svojemu namestniku Danetu Kastelicu. Ob tej priložnosti je Skupščina Ivana Peršaka razglasila za častnega predsednika Zveze paraplegikov Slovenije.
Sekcija paraplegikov in tetraplegikov Slovenije je že dobre štiri leta aktivno delovala na široko zastavljenih ciljih in širokih področjih, ki so zajemali obširno problematiko slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.20 let uspešnega razvoja Delovanje je bilo usmerjeno v vprašanja, ki so na najbolj posreden način pomagala članom pri čim hitrejšem vključevanju v normalno življenje in družbene tokove. In ta celostna aktivnost je narekovala reorganizacijo, ki bi omogočala to dejavnost tudi udejanjiti. Zato smo na II. Skupščini sekcije 20. septembra 1973 na predlog I. zbora članov sklenili, da se Sekcija preimenuje v Društvo paraplegikov Slovenije (kot pravna oseba), ki naj bi imelo večje in širše pristojnosti. Za predsednika Društva je bil izvoljen Ivan Peršak.
40 letnico smo praznovali natanko na dan ustanovitveToda že šest let kasneje - 20. novembra 1979 je zaradi izredne aktivnosti in želje organiziranosti slovenskih paraplegikov po pokrajinah, društvo preraslo v Zvezo paraplegikov Slovenije z devetimi deželnimi društvi. Tak sestav organiziranosti ima zveza še danes.  Trenutno je v deželna drušva včlanjenih 1.061 članov, v času organiziranosti pa jih je umrlo 972. Vsako leto se v društva včlani povprečno 37 novih članov, povprečno 33 pa jih vsako leto umre.Državno odlikovanje Članstvo sestavlja dve tretjini paraplegikov in ena tretjina tetraplegikov. Podobno razmerje je tudi med moškimi in ženskami. 
Najpogostejši vzroki invalidnosti - paraplegije (ohromelost spodnjih udov) in tetraplegije (ohromelost vseh udov) so: prometne nesreče, razni padci z višine (z dreves, stavb, z zmajem s padalom), skoki v vodo, operacije hrbtenjače in drugo. Vzrok smrti pa: obolenja urotrakta, infekcije in huda oblika preležanin.
Predsednik republike dr. Janez Drnovšek je Zvezo paraplegikov Slovenije ob 35-letnici organiziranega delovanja za strokovno, organizacijsko in drugo delo v dobrobit paraplegikov, odlikoval z REDOM ZA ZASLUGE.