<

Likovni umetniki

SLIKARSTVO - REZBARSTVO - KIPARSTVO

"Umetnost ni samo čopič ali dleto, je tudi glava in srce!" Iz te lepe misli Johna Ruskina so zrasla tudi dela naših likovnikov, ki so plod trdega dela, ustvarjalne volje in umetnosti odprtega srca«.

Tetraplegiki slikajo s čopičem v ustihMed člani pokrajinskih društev že vrsto let obstaja veliko zanimanje za likovno umetnost, zato so prav gotovo naši likovni umetniki potrebni posebne podpore in pozornosti. Še posebej najtežje gibalno ovirani tetraplegiki, ki jim slikanje z usti predstavlja edino možnost likovnega snovanja. Nekateri le z gibi glave in s čopičem v ustih snujejo svoje umetniške vizije in jih v različnih slikarskih tehnikah prenašajo na platno.Slika našega najboljšega (žal, že pokojnega) slikarja Stojana Zafreda In prav oni vsak dan dokazujejo, kakšna je moč in človeška volja, ko spretnost rok nadomestijo usta. Z neverjetnimi prizadevanji so prerasli drugačnost in ujetost ter se v duhu likovne dejavnosti uspeli na svoj način osvoboditi in dvigniti nad lastno invalidnostjo.
Poleg tega, da je njihov način ustvarjanja precej drugačen od neinvalidnih slikarjev, se od njih razlikujejo tudi po izobraževanju. Kako naj se tako zelo poškodovan umetnik tetraplegik, ki svoja dela ustvarja s čopičem v ustih, sploh izobražuje? Zato so vsi naši umetniki amaterji, kar pa seveda ne pomeni, da njihova dela niso izdelki, ki bi jih umetnost zatajila. Njihova dela nastajajo v njih samih, toda šele z veliko mero ljubezni do umetnosti in velikimi napori.
Med umetniki je tudi nekaj rezbarjevMed več kot tridesetimi likovnimi umetniki imamo tudi nekaj rezbarjev in kiparjev, ki spretno oblikujejo les, glino ali kamen. Tudi njihovi izdelki so prave umetnine. Naši likovniki se izobražujejo na likovnih delavnicah in likovnih kolonijah, ki jih organizirajo v Domu paraplegikov v Semiču in Domu paraplegikov v Pacugu. Trenutno jih usposabljata dva mentorja – portretist in krajinar Rasso Causevig in grafik Jože Potokar – Cvrčo. Tudi rezbarski izdelki so zanimiviBogate slikarske izkušnje pa so našim slikarjem v preteklosti nudili še: akademski slikar Izidor Jalovec, mag. Mladen Stropnik, prof. Milan Erič, Benjamin Kreže, Alojz Capuder, Franc Ostanek, prof. Mladen Jernejec, slikar Uroš Žitnik, akad. slikar Dušan Podgornik, akad. slikarka Seka Tavčar, kipar Miha Kač in drugi.
S ponosom pa lahko povemo, da ima naša organizacija kar šest slikarjev tetraplegikov, ki so včlanjeni v mednarodno združenje slikarjev, ki rišejo z usti ali nogami -  Vereinigung der Mund - und Fussmalenden Künstler, ali s kratico VDMFK. To elitno združenje, ki šteje na svetu samo okrog 800 tovrstnih umetnikov je leta 1956 v Vaduzu v Liechtensteinu ustanovil Arnulf Erich Stegman, ki je tudi sam slikal s čopičem v ustih. Imamo tudi kiparjeNaši člani združenja so: Vojko Gašperut in Benjamin Žnidaršič (oba polnopravna člana) in štipendisti - Roman Gruntar,  Željko Vertelj, Dragica Sušanj in Tina Pavlovič. Med njimi so bili tudi žal, že pokojni Silvo Mehle (pridruženi član), Jože Vodušek, Jani Bevc, Stojan Zafred in Stanka Glavan. Ti podatki povedo, da je Slovenija glede na število prebivalcev v samem svetovnem vrhu.
Delo mentorja kiparja Mihe KačaInterese invalidov slikarjev v imenu združenja VDMFK v Sloveniji zastopa Založba UNSU s predstavništvom v Ljubljani. Založba je v sodelovanju z različnimi galerijami aktivna pobudnica za mnoge razstave in predstavitve. Kot ekskluzivni zastopnik skrbi za publiciteto, reprodukcijo in distribucijo tiska tovrstnih slikarskih del (poleg voščilnic in drugih artiklov), ki v najrazličnejših oblikah krožijo po vsem svetu in so izključno narejeni s poslikavami njihovih članov.

LIKOVNI UMETNIKI

Paraplegiki
- Jožica Ameršek
- Breda Malus
- Ana Pavšek
- Branko Rupnik
- Boris Šter
- Metod Zakotnik
- Damjan Rogelj
- Miran Jernejšek
- Franc Ekart
- Jože Tomažič
- Zlatko Bernašek
- Radovan Gros
- Boris Škrjanc
- Jakob Kaučič

Tetraplegiki
- Dragica Sušanj
- Tina Pavlovič
- Vojko Gašperut - Gašper
- Benjamin Žnidaršič
- Željko Vertelj
- Roman Gruntar
- Klavdij Leban

Pokojni
- Zorica Razboršek
- Silvo Mehle
- Jože Vodušek
- Breda Oblak
- Dušan Lamberšek
- Aco Lebarič
- Jani Bevc
- Stojan Zafred
- Rajmond Hansal
- Stanka Glavan